ClearDB har valgt at udfase de 2 mindste størrelser Mercury og Titan den 15. marts. Hvis du ikke ønsker at opgradere din ClearDB database til en større og dyrere udgave, kan du i stedet flytte den til en MySQL in App. MySQL in App betyder, at det er en MySQL, der ligger på serveren sammen med dit website. Det betyder, at du ikke kan skalere databasen, men hvis du kun har brug for en lille database, er det et godt bud.

Sådan flytter du din ClearDB til MySQL in App:

Tag backup af din ClearDB database

Find din ClearDB i Azure-portalen og klik på Manage Database. På ClearDBs hjemmeside klikker du herefter på Backup & Jobs og New Backup. Når backup’en er færdig, klikker du på Export ud for seneste backup. Klik herefter på Download.

Aktiver MySQL in App

Gå tilbage til Azure-portalen og find dit web site. Klik på MySQL in App og klik på On og derefter på Save i toppen.

Hent connection string til MySQL

Gå tilbage til Overview og klik på Get publish profile. Åbn filen i notepad og find FTP-host, brugernavn og password. Connect herefter til dit web site via FTP og browse dig frem til filen data/mysql/MYSQLCONNSTR_localdb.ini. Åbn filen og kopier indholdet.

Opret ny connection string

Gå tilbage til portalen og klik på Application Settings. Under Connection strings skal du oprette en ny. Navnet skal være MYSSQLCONN_localdb. Værdien skal være det indhold, du kopierede. Vælg MySQL og derefter Save i toppen.

Importer database

Vent nogle minutter. Klik herefter på MySQL in App og Manage database. Vælg herefter 127.0.0.1:portnummer i toppen af phpMyadmin under Current server.
Klik herefter på localdb i venstre menu. Klik på Import i toppen af siden. Peg filen ud, du downloadede fra ClearDB og klik på Go i bunden af siden.

Tilpas WordPress

Hvis dit web site bruger WordPress, skal du tilpasse filen wp-config.php. Connect via FTP igen og find filen site/wwwroot/wp-config.php. Tag en kopi. Indsæt følgende tekst i toppen af filen:

/*Add at the begining of the file*/

$connectstr_dbhost = ”;
$connectstr_dbname = ”;
$connectstr_dbusername = ”;
$connectstr_dbpassword = ”;

foreach ($_SERVER as $key => $value) {
if (strpos($key, “MYSQLCONNSTR_localdb”) !== 0) {
continue;
}

$connectstr_dbhost = preg_replace(“/^.*Data Source=(.+?);.*$/”, “\\1”, $value);
$connectstr_dbname = preg_replace(“/^.*Database=(.+?);.*$/”, “\\1”, $value);
$connectstr_dbusername = preg_replace(“/^.*User Id=(.+?);.*$/”, “\\1”, $value);
$connectstr_dbpassword = preg_replace(“/^.*Password=(.+?)$/”, “\\1”, $value);
}

// ** MySQL settings – You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define(‘DB_NAME’, $connectstr_dbname);

/** MySQL database username */
define(‘DB_USER’, $connectstr_dbusername);

/** MySQL database password */
define(‘DB_PASSWORD’, $connectstr_dbpassword);

/** MySQL hostname : this contains the port number in this format host:port . Port is not 3306 when using this feature*/
define(‘DB_HOST’, $connectstr_dbhost);

Omdøb den gamle wp-config.php fil og upload den redigerede.

Fjern connection string til ClearDB

Tag en kopi af indholdet af defaultconnection under Application Settings og klik herefter på Slet for at fjerne connection til ClearDB-databasen.

Genstart din web app.

Test

Første indlæsning af siden tager typisk lidt længere tid.

Alt OK?

Herefter kan du slette den gamle ClearDB-database.

 

Flyt din MySQL database fra ClearDB til MySQL in App