Cloud123 Azure Managed Services sikrer dine vigtige IT-systemer.

For et fast beløb hver måned overvåger og vedligeholder vi dine servere og tager hånd om eventuelle problemer.

Derved kan du i stedet bruge din tid på at fokusere på virksomhedens kerneområde.

Vi holder serverne opdaterede, sørger for at der er styr på backup, og får det hele til at virke igen, hvis der opstår problemer.

Bemærk, at Cloud123 Azure Managed Services kræver ikke en ny Azure subscription, men kan tilkøbes til dit eksisterende Azure setup.

Der er frihed til at vælge serviceniveau, men backup og opdatering er obligatorisk for at sikre en professionel drift.

Service Beskrivelse Pris pr. måned pr. server
Overvågning Vi overvåger serverens tilstand og reagerer proaktivt ved performance degradering, ressourcemangel og fejl indenfor det valgte monitoreringstidsrum. Det giver dig sikkerhed for, at de systemer, der er kritiske for din virksomhed, holdes kørende og bringes i luften igen så hurtigt som muligt ved fejl. Alm. arbejdstid (hverdage 8-16): kr. 250,-
Hele tiden (24x7x365): kr. 500,-
Opdatering (obligatorisk) Vi holder serveren opdateret med relevante Microsoft opdateringer, som vurderes og godkendes ugentligt. Vi holder øje med, at installationen lykkes, og sørger for fejlretning, hvis der sker fejl. Derved minimeres risikoen for ondsindede angreb udefra. kr. 100,-
Backup (obligatorisk) Vi sørger for, at der er en backup af serveren, så server kan genskabes i tilfælde af fejl eller totalt nedbrud. Vi bliver notificeret og tager hånd om fejlende backup. kr. 100,-
Applikationsovervågning Vi kan holde øje med status på dine applikationer, også hvis de er distribueret med backend tier mv. og reagere ved fejl eller performance parametre uden for normalen. Fra kr. 250,-
Applikationsbackup (fil, Exchange, SQL mv.) Vi sørger for, at der løbende tages backup af dine applikationsdata, så data kan genskabes, hvis de bliver slettet, korrupte eller inficeret af virus. Vi bliver notificeret og tager hånd om fejlende backup. Fra kr. 200,-

Alle priser er danske kroner eksklusiv moms. De angivne priser er ved 36 måneders bindingsperiode. Backup og overvågning inkluderer ikke Azure lagerpladsforbrug, som forbrugsafregnes sammen med Azure ressourcer. Kontrol af backupafvikling baserer sig på Microsoft Azure notifikationsteknologi. Minimum monitorering er 2 servere. Alle services involveret i en applikation skal overvåges med samme serviceniveau.